top of page

SCHAKTNING

Vi på Norrlands Grunder är specialiserade på schaktning och att skapa vackra funktionella schaktningsarbeten som uppfyller höga krav på precision och hållbarhet. Med avancerad utrustning och ett team av erfarna operatörer och ingenjörer utför vi allt från enklare schaktningsprojekt för trädgårdar och landskap till stora och komplexa schaktningsarbeten för infrastruktur och byggnadsprojekt.

Digging at Construction Site

Varför är det viktigt med schaktning?

Schaktning är ett av de första stegen i många byggprojekt och är avgörande för att säkerställa att underlaget är stabilt och lämpligt för den planerade strukturen.

 

Processen innefattar användning av olika typer av tunga maskiner såsom grävmaskiner, bulldozers och lastmaskiner för att utföra grävandet och flyttandet av material. Korrekt schaktning kräver planering och precision för att säkerställa att marken är korrekt förberedd enligt specifikationerna i byggplanen, vilket minimerar risken för framtida problem som sättningar eller erosion.

Vår process inom schaktning

På Norrlands Grunder har vi utvecklat en noggrann och effektiv schaktningsprocess som säkerställer att varje projekt genomförs med högsta precision och kvalitet. Vår process är designad för att optimera resultat och effektivitet, samtidigt som vi säkerställer minimal miljöpåverkan och maximal kundnöjdhet.

Projektanalys och planering

Allt börjar med en detaljerad projektanalys där vi noggrant utvärderar markförhållandena och projektets specifika krav. Denna fas inkluderar geotekniska undersökningar och miljöbedömningar för att identifiera potentiella utmaningar och säkerställa att alla nödvändiga åtgärder tas i beaktning från början.

Design och strategiutveckling

Med insikterna från analysfasen utvecklar våra ingenjörer och planerare en skräddarsydd schaktningsstrategi. Vi använder avancerade teknologier och programvaror för att skapa detaljerade planer och scheman som inte bara optimerar arbetsflödet utan också minimerar risken för förseningar och kostnadsöverskridanden.

Genomförande

När planen är fastställd börjar det faktiska schaktningsarbetet. Vårt team av erfarna operatörer använder den senaste tekniken och maskinerna för att utföra schaktningen enligt de strikta specifikationerna. Vi övervakar kontinuerligt arbetsprocessen för att säkerställa att allt följer planen och upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna.

 

Efter att schaktarbetet är slutfört, genomförs en omfattande slutinspektion för att verifiera att allt är korrekt utfört. Vi ser till att allt är rent, säkert och redo för nästa steg i bygg- eller anläggningsprojektet innan vi formellt överlämnar arbetsområdet till kunden eller nästa entreprenör.

Varför välja Norrlands Grunder för er schaktning?

När det gäller schaktning, är valet av rätt partner avgörande för projektets framgång. På Norrlands Grunder har vi den erfarenhet, kunskap och resurser som krävs för att säkerställa att ditt schaktningsarbete inte bara möter, utan överträffar dina förväntningar. Välj Norrlands Grunder för ditt schaktarbete och upplev skillnaden som engagemang, skicklighet och lokal expertis kan göra för ditt projekt. 

 

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förverkliga dina visions- och schaktningsarbete.

Har du funderingar kring våra tjänster? Kontakta oss idag!

 • Hur mycket kostar det att byta avlopp?
  Det är svårt att ge ett exakt svar, men generellt sett kostar det mellan 300 000 och 600 000 kr att byta avlopp i en villa. Priset beror på en rad faktorer, som husets storlek, typ av avloppssystem och arbetets omfattning. Du kan få en grov uppskattning av en installatör eller via din kommuns hemsida.
 • Vilken typ av avloppssystem behöver jag?
  Det bästa avloppssystemet för dig beror på din fastighet och markförhållanden. Vanliga alternativ är minireningsverk, infiltration och markbädd. En installatör kan besiktiga din fastighet och rekommendera det mest lämpliga systemet.
 • Hur lång tid tar det att byta avlopp?
  Installationstiden varierar beroende på komplexiteten av arbetet, men det tar oftast 1-2 veckor. Du kan bo kvar i huset under installationen, men det kan vara vissa avbrott i vatten och avlopp.
 • Kan jag bo kvar i huset under installationen?
  I de flesta fall, ja, du kan bo kvar i huset under installationen. Det kan dock vara vissa besvär, till exempel buller och damm. Du bör prata med installatören om eventuella begränsningar under installationen.
 • Vad kan jag göra för att undvika problem med mitt avlopp?
  För att undvika problem med ditt avlopp, spola inte ner skräp, fett och kemikalier i det. Använd en sil i köket och badrummet, och kom ihåg att tömma slamavskiljaren regelbundet. Du kan också regelbundet rengöra avloppet med en avloppsslang.
bottom of page